P&P bild

Föreläsningar

 

P&P Meetings - Lennart Paulsson föreläsningar.
 

Det optimala mötet
Det är under möten som mål sätts, information framkommer och resultat levereras. Föreläsningen ger konkreta råd om hur man skapar ett effektivt möte som ger resultat. Med tips från vad som är av vikt i förberedelser, vad du ska tänka på under mötet samt det absolut viktigaste vad som sker efter mötet. Med anekdoter från mer eller mindre lyckade möten illustreras olika mötessituationer och deltagarna guidas rätt.

Motflyt eller Medflyt på mötet     

Deltar du på möten – leder du möten – vill du få ut mer av mötet? I dag ägnar vi många ineffektiva timmar på möten. Möten kan döda lust och tid.  Lyssna på Lennart Paulsson, mötesproducent, moderator och Nina Buchaus retorikcoach. De sätter strålkastarljuset på ”mötet” under tre akter. De ger dig tips och tankar. De coachar dig i hur du kan delta eller leda mötet – framgångsrikt! Ljuset sätts på förberedelser, interaktivitet, vad du säger och hur du säger det.

 

Föreläser för internrevisorerna på GRC dagarna 2014
Signering vid föreläsning på GRC-Dagarna Clarion Sign 2014
Lennart Paulsson och Nina Buchaus föreläser på Kunskapsdagarna 2011
Lennart Paulsson och Nina Buchaus föreläser på Kunskapsdagarna 2011