P&P bild
Inköpardagen 2011

Moderator

”När människor möts på konferenser och events och jobbar tillsammans finns ett behov av en moderator. Rollen är betydelsefull för resultatet på konferensen. Moderatorn har studerat ämnet, är väl insatt i agendan och är den som engagerar deltagarna för ett bra resultat. Moderatorn har en både seriös och underhållande roll och ser till att deltagarna får en gemensam bild av vad som sägs samt att en handlingsplan följs upp efter mötet”.

Sådan är Lennart som moderator:
Brinner för uppgiften. Påläst på namn och innehåll. Stort stöd för  kunden i planeringen. Lyckas fånga publiken, hålla tempot uppe och  ser till att alla går från eventen med positiva minnen och budskap  som förmedlats på ett professionellt sätt. Triggar för paneldebatt  och talkshows gärna varvat med snabba filmklipp. Publiken är i  centrum. Glimt i ögat! Ger gärna ut värdefulla tips på  kommunikation, nätverkande och möteseffekt. Kan även bidra med egna  programpunkter i ämnen som Strategiplanering och 
Kompetensträning.  Följer upp mötet för bästa resultat.


Så arbetar Lennart:
Är helst med tidigt i planeringen av mötet/eventet. Ger goda egna exempel  på upplägg som underlättar och spar tid/resurser för kunden. Positiv  för att alltid hitta lösningar. Noggrann, tar kontakt, intervjuar och  förbereder 
inför mötet. Testar publik/deltagare på förväntningar.  Bevakar och följer upp effekterna från mötet.