P&P bild

Förstärkningsresurs

Dessa personer kan endera stärka mötet med sin kompetens eller om behov föreligger ersätta Lennart Paulsson som moderator eller kursledare. Det krävs ofta en förstärkningsresurs vid offentlig upphandling.

 

Johan Mellnäs

Civilekonom i grunden. Bred erfarenhet som chef och projektledare i flera anställningar. Utbildnings- och utvecklingsansvarig för flertalet utbildningar, nätverk och koncept inom Trygg Hansa, Alecta och IVA. Erfaren föreläsare inom svenskt näringsliv. Gedigen kunskap i projektledning av många kurser och seminarier. Vidareutbildad i kommunikation och retorik. 

Annika Dopping
Annika Doppings styrka är att skapa en stämning av förtroende och respekt bland deltagarna, både på scen och i publiken. Vare sig det gäller en bolagstämma med flera hundra deltagare eller en mindre grupp som samlas, är Annika en person som tillför värme och närhet. Människor känner sig trygga, deras bästa sidor kommer fram, och det blir en konstruktiv dialog där olika synpunkter får utrymme. Annika har stor erfarenhet av krävande uppdrag, till exempel i samband med större omorganisationer, när olika företagskulturer ska förenas, eller när en ny ledning ska presenteras. I sina uppdrag som moderator tar Annika ofta en bredare roll som programledare och producent. Hon medverkar också gärna till uppföljning i form av konceptutveckling, kommunikationsplan och utbildning.

Johan Lasson
Johan har mångårig erfarenhet som internkonsult i SAS inom områden som organisationsutveckling, intern Information/kommunikation, ekonomisk rådgivning, kursledning  samt ledning av seminarier och workshops.