P&P bild

Mötestrender


De fem viktigastye mötestrenderna 2017
1. Sociala medier förlänger mötet.
2. Tekniken spelar en allt viktigare roll under det fysiska mötet, för interaktion och förmedling av budskap.
3. Mer innovativa lokaler med utrymme för kreativa tankar.
4. Kortare möten, både stora som små möten blir kortare.
5. Mer tid för paus, för nätverkande, reflektera och absorbera.
 

Mötesbarometern 2010
45% sitter i möten mer än 25% av arbetstiden
91% anser att fysiska möten är viktiga för företagets framgång
54% anser att möten är dåligt förberedda
73% anser att de inte har tillräckliga verktyg att mäta effekterna av mötena
Källa 3S (650 chefer deltog i undersöknngen)

 
Tendens
2011 räknar SHR (Sveriges Hotell och restaurangförening) med +15% i antalet bokningar.

Ansvarsfulla mötet

Värdskap och omhändertagande är viktiga ingridienser i ett möte. Leverantörer som bejakar och lyfter fram miljöförbättringar har företräde. Prio nummer ett på ett möte är ventilationen (!) sedan följer mat och övrig service.

Digitala mötet

Kurser och möten via nätet ökar i omfattningen. Facebook, Twitter, LinkedIn, Logg används för nätverksmarknadsföring. Allt enklare att publicera sin egen hemsida och marknadsplats.

Kollaborativa mötet

Flashmob samlar stora massor på publika platser som på en given signal startar en scen och en hyllning som sedan sprids och skickas ut på YouTube. Se Tack-kören på NK 14 november 2009.