P&P bild
Ulf Gradin, Vidéa instruerar tekniken på Loomis World Summit 2011 Ulf Gradin, Vidéa instruerar tekniken på Loomis World Summit 2011


P&P Meetings har flera kategorier av partners i företaget.

 

Kreativa Partners

Stöttar och ger god erfarenhet och kunskap till förtaget och dess kunder
 

Samarbetspartners

Samarbetar med allt som behövs runt ett möte och ger fördelaktiga villkor


Stora Talarpriset
Priset har delats ut av P&P Meetings sedan 2013. Som en överraskning en gång per år. En jury bestående av 10 framstående retorikcoacher är med i urval och poängsättning. 

Agentur

Här finns unika talanger på vitt skilda områden som alla har en god histroria att berätta.

Förstärkningsresurs
Kan vid behov ersätta Lennart Paulsson som moderator eller kursledare. "Skall" krav i offentlig upphandling.