P&P bild

Lena Skogholm vinner Stora Talarpriset 2021

Motivering
” Hon är inspiratören, beteendevetaren och pedagogen, en av få med specialisering på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt. Fokus är på hur vi kan möta varandra och oss själva utifrån hjärnans förutsättningar för att skapa både bättre resultat, bättre liv och ett bättre arbetsliv. Hon har en mycket behaglig och inbjudande framtoning, en mästare i att pausera, att tala i bilder med igenkänning som lockar till varma medryckande skratt. Hon är författare till bästsäljaren “Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv”. Högaktuell från hösten 2021 med nya boken ”Livskoden enligt hjärnan”.

Stora Talarpriset 2021
Stora Talarpriset är Sveriges största och helt fristående pris. Ett bevis på vem som är Sveriges bästa talare. Tio talare nomineras av P&P Meetings och ytterligare en vardera från varje juryföretag som deltar. Totalt i år nomineras 20 talare. Detta sker i augusti. En vinnare tas fram efter att juryn lagt sina poäng under september. Talare bedöms efter kriterier för vad som kännetecknar en bra talare. I år att dessutom till viss del ta höjd för den digitala omställningen. Vinnaren överraskas med prisceremoni och uppmärksamhet i branschmedia i november. Syftet med priset är att uppmärksamma talekonsten och det arbete talare gör för att berika andra med kunskap, inspiration och motivation.

Priset
- Diplom, blommor, champagne och statyett 
- Ära, berömmelse och artikel i Eventeffect.se och andra medier.

Juryns medlemmar
Lennart Paulsson, juryns ordförande, P&P Meetings
Nina Buchaus, Crevi Retorik
Per Furumo, Voice & Message
Kjell Dahlin, Popretorik
Jacqueline Asker, asQer visual communication
Annacarin Nilsson, InterACT Communication
Pär Bäckman, ledamot Svenska Eventakademin/publikstolen, Pär Bäckman Kommunikation
Ulrika Nybäck, Stockholm Creative Partner 
Anna Almberg, Anna Almberg AB
Pernilla Silfverhielm Silfverhielm Consulting
Gabriella Lockwall, Lockwall Kommunikation
Mi Ridell,  www.ridell.com
Åsa Lindell, Meetmarket

Mediepartner
eventeffect.se, mötes- och eventbranschens nättidning.
 
Vinnare sedan starten
2014 - Lisa Ekström
2015 - Olof Röhlander
2016 - Aron Andersson
2017 - Milad Mohammadi
2018 - Klas Hallberg
2019 - Charbél Gabro
2020 - Björn Natthiko Lindeblad
2021 - Lena Skogholm


Vad kännetecknar en bra talare?
- Brinner för sitt budskap.

- Förmåga att med sitt budskap nå ut till sin publik.
- Behärskar konsten att övertyga, god retorik.
- Använder ett uttrycksfullt kroppsspråk som stärker budskapet.
- Väger in historier som berör.
- Skapar häpnadsväckande ögonblick.
- Skapar närvaro med sin publik.
- Får talet att låta som en konversation.
- Glimt i ögat, humor, får publiken att känna igen sig, skratta.
- Behärskar interaktion och dialog med publiken.
- Använder pauseringar så att budskapet sjunker in.
- Disponerar avsatt tid för föreläsningen väl.
- Kunnig i ämnet och trygg i samtal.
- Gör det svåra enkelt.
- Ödmjuk inför uppgiften
- Har tränat att stå på scen.

- Strävar efter att konstant bli bättre. 
- Söker nya sätt att förmedla och paketera sina budskap.
- Överraskar sin publik
- Ser sin publik i ögonen
- Är tydlig 
- Är väl förberedd

Värdegrund -Vinnare av Stora Talarpriset
- Vinnaren står upp för alla människors lika värde, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.
- Vinnaren har nolltolerans mot alla former av kränkningar, förtryck, hot och våld – i ord, skrift som i handling.

Dessutom,
Vinnaren bör vara etablerad och till stor del yrkesverksam som just föreläsare.
 

Nominerade 2021

Vinnare Stora Talarpriset 2021
Lena Skogholm


Motivering
Inspirationsföreläsaren Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, en av få med specialisering på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt. Fokus är på hur vi kan möta varandra och oss själva utifrån hjärnans förutsättningar för att skapa både bättre resultat, ett bättre liv och arbetsliv. Hon har en mycket behaglig och inbjudande framtoning, en mästare i att pausera med igenkänning som lockar till varma medryckande skratt. Lena Skogholm är författare till bästsäljaren “Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv”. Nu högaktuell hösten 2021 med nya boken ”Livskoden enligt hjärnan”Bilder från tidigare års vinnare:

Lena Skogholm överraskas direkt efter sin föreläsning 15 nov 2021
Lena Skogholm överraskas direkt efter sin föreläsning 15 nov 2021
Björn överraskas på Grand Hotel 11 november 2020 med prisbord och statyett.
Björn överraskas på Grand Hotel 11 november 2020 med prisbord och statyett.
Charbél Gabro, vinnare 2019, överraskas efter föreläsning på Uppsala Universitet
Charbél Gabro, vinnare 2019, överraskas efter föreläsning på Uppsala Universitet
Klas Hallberg 2018, överraskas efter sin bejublade föreställning på Scalateatern i Karlstad.
Klas Hallberg 2018, överraskas efter sin bejublade föreställning på Scalateatern i Karlstad.
Milad Mohammadi vinnare av Stora Talarpriset 2017. Överraskas på Bryggarsalen.
Milad Mohammadi vinnare av Stora Talarpriset 2017. Överraskas på Bryggarsalen.
Stora Talarpriset 2016 gick till Aron Andersson som överraskades vid en ceremoni i samband med launch av Sydpolenäventyret.
Stora Talarpriset 2016 gick till Aron Andersson som överraskades vid en ceremoni i samband med launch av Sydpolenäventyret.
Årets Talare 2015, Olof Röhlander överraskas vid en ceremoni på restaurang Knut, 28 november
Storsa Talarpriset 2014, Lisa Ekström som överraskades i hemmet, Järfälla.
Storsa Talarpriset 2014, Lisa Ekström som överraskades i hemmet, Järfälla.