P&P bild

Förstärkningsresurs

Dessa personer kan om behov föreligger ersätta Lennart Paulsson som moderator eller kursledare. Det krävs ofta en förstärkningsresurs vid offentlig upphandling.

 

Erik Mattsson
Erik Mattsson är föreläsare och rådgivare i kommunikation på heltid sedan mitten av 1990-talet. Han utbildar i hur vi kan bli bättre på att presentera, bemöta, övertyga, informera, berätta, beröra och skapa goda möten. Erik arbetar med humor som vapen. Att själv illustrera istället för att bara påstå är hans huvudteknik och med sin stora förmåga att exemplifiera och visa lockar han både till skratt och till insikter.

Annika Dopping
Annika Doppings styrka är att skapa en stämning av förtroende och respekt bland deltagarna, både på scen och i publiken. Vare sig det gäller en bolagstämma med flera hundra deltagare eller en mindre grupp som samlas, är Annika en person som tillför värme och närhet. Människor känner sig trygga, deras bästa sidor kommer fram, och det blir en konstruktiv dialog där olika synpunkter får utrymme. Annika har stor erfarenhet av krävande uppdrag, till exempel i samband med större omorganisationer, när olika företagskulturer ska förenas, eller när en ny ledning ska presenteras. I sina uppdrag som moderator tar Annika ofta en bredare roll som programledare och producent. Hon medverkar också gärna till uppföljning i form av konceptutveckling, kommunikationsplan och utbildning.