P&P bild

Företagarforum 2015

Sandviken 1 oktober. 

Samtal med infrastrukturminister Annna Johansson

Paneldebatt med 
- Kommunförbundets ordförande Borlänge Jan Bohman
- Kommunförbundets ordförande Gävle, Jörgen Eldsvik
- Trafikverkets chef region Mitt Catherine Kotake
- Ordförande Region Gävleborg  Eva Lindberg