P&P bild
Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Loomis World Summit, Barcelona 2011

16-17 mars, 450 chefer från 14 länder

Förarbete för P&P 

-  Nära samarbete och koordinering med Vidéa och Turnkey produktion. 
-  Research, koncept och projektledning
-  Coaching, support till talare och ansvariga inom Loomis
-  Koordinering av innehåll, vinjetter, film och bildspel, multimedia, ljud
-  Kontakt med andra leverantörer med lokal, teknik, entertaining, design, dekor etc
-  Ansvara för projketplan med fördelning av arbetsuppgifter
-  Bistå med praktiska tips och kompetens i detaljplaneringen på projektmöten

-  Löpande telefonavstämning
-  Inläsning av kund och innehåll på konferensen
-  Utröna genom intervjuer förväntningar på konferensen.
-  Kontakt med föreläsare för check på teknik, bildspel, timing och innehåll.


Under konferensen

-  Intro, på-avannonsering av talare
-  Talkshows
-  Koord av filmclip

-  Intervju av deltagare i direktsändning
-  Mentometer frågor
-  Koordinering med simultantolkar på franska och spanska
-  Presentationer av Awards och Talkshows

-  Keynote med intervjuer

-  Awardceremonier

-  World Cup Quiz

-  Timing av programpunkter
-  Publikfrågor och reflektioner

 

Efter konferensen

-  Utvärdering genom mentometer
-  Uppföljning av egna reflektioner
-  Uppföljningsmöte
-  Mäta effekter


 

 

 


Efter konferenser