P&P bild
Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Moderator för SBTA, svenska affärsreseföreningens årsmöte, ca 160 personer. Elite Hotel Marina Tower
20 maj 2010. Foto: Smajl Studio

0930                    Intro av moderatorn, Lennart Paulsson
0940                    Elite Hotels of Sweden, Bicky Chakraborty
Talkshow
0950                    MPI Sweden, Björn Masuhr                                                              
1005                    Carat, Erik Bergling
1020                    Paus

1030                    Springconf,Henrik Lundqvist
1045                    Wizz.com, Staffan Hedlund                                                         
1055                    Grupparbete, Hur hantera mötets alla dimensioner?                                                                                                          

1110                    Paus                                                 
1120                    If, Ulf Stenvad       
1135                    Scania, Åsa Ward
1150                    Skandia. Barbro Köhler
1205                    Grupparbete,Finns en mötespolicy? Hur införa och förvalta en mötespolicy?ROI?
1230                    LUNCH

Utställartorget
1315                    Presentation utställare, Lennart Paulsson
SBTA Årsmöte
1430                    Lennart Björling, Mötesordförande med separat dagordning
1515                    Mingelpaus                                    

1530                    Ossian Stiernstrand, ”Destinationsutveckling i samverkan”
1600                    Lennart Paulsson, Summering av dagen. Utgivning av ”Stora Mingelpriset 2010”
1615                    Kick Off cocktail

1700                    Slut på dagen