P&P bild

Moderator och Konferencier

Stora Logistikdagen 24 november 2010
Stora Inköpardagen 25 november 2010
Supply Chain Professional, prisceremoni

På uppdrag av Silf Competence.
Solna Summit Gate
ca 250 personer vardera dagen med föreläsare
från näringsliv och akademin, med expertpanel

utfrågning, panel, utställare och interaktion med publik.