P&P bild

Tulldagen 2012
Moderator på Tulldagen den 12 oktober på Stockholm City Conference Center.
Nära 500 personer samlade. Representation från tullverket och näringsliv. På scen med Therese Mattsson Generaltulldirektör, Anne Törnqvist-Tullverket, företrädare från Arvid Nordhqvist, Maria Rankka-VD Stockholms Handelskammare, Stefan Fölster-Chefsekonom Svenskt Näringsliv och Ulf Pehrsson-Legal Affairs Ericsson, som lyfte fram och samtalade kring dagsaktuella frågor och nyheter om internationell handel och utlandssatsningar. Dessutom "break out" möten med allt från nya tullregler, momshantering och omvärldsfrågor.
 

Filmklipp från moderatorrollen.
Producent och redigering av William Forslund(1:26min)