P&P bild

Hållbarhetspolicy
P&P Meetings tar hänsyn till miljö-, sociala- och humanitära aspekter i våra arrangemang.

Vi säkrar både själva och genom underleverantörer kretsloppet med sortering och återvinning efter varje uppdrag. Tjänsterna nyttjas på ett skonsamt sätt för både natur och människor och vi stöttar flera hjälporganisationer.


1. Vi samarbetar med utvalda hjälporganisationer  där viss del per betalande gäst på öppna seminarier går direkt till deras verksamhet.

NEW HOPE, reseindustrins barnfond
BRIS för att hjälpa barn och ungdomar i Sverige
World Childhood Foundation för att hjälpa utsatt barn i världen.
Läkare utan gränser för att motverka spridningen av Ebola i Afrika.
VI-skogen, för att plantera fler träd i Kenya.
Missing People, för att hitta förvunna människor
Hjärnfonden, gemensam marknadsföring för forskningen.
Barncancerfonden, engångsbelopp för forskningen.
World Aid Active, engångsbelopp för människor på flykt.
Röda Korset, samarbete med bidrag för människor på flykt.   
Kompis Sverige, Röda Korsets systerorganisation för ett välkomnande Sverige. Deltar i samtal med nyanlända
Alzheimerfonden, samarbete med bidrag till forskningen för demenssjuka.

2. Vi står för jämlikhet, inkludering och ett öppet samhälle där alla oavsett religion, kultur och bakgrund ska känna sig sedda och välkomna.

3. Våra grundregler:
- Att leva upp till satta regler om etik och moral
- Våga för att vinna,
- Vara generös,
- Ekonomisk bastrygghet, 
- Förtroendefull
- Hålla ingångna avtal
- Vara på tid
- Att vara stolt och ödmjuk
- Vara i rörelse både fysiskt och mentalt.
- Se möjligheter
- Ha skoj

4. Vi utvecklar nätverket och ger information månatligen i syfte att stärka mötesindustrin.

5. Vi strävar efter att varje möte ger ett bestående värde och resulterar i en positiv utveckling.

6. Vi ställer krav på våra leverantörer att följa vår miljöpolicy:
- Vi samordnar våra transporter.
- Vi tänker ekologiskt på vilken mat som serveras och på vilka material som används.
- Vi använder så lite papper som möjligt, som exempel används anteckningsblocket flitigt i mobilen.
- Vi går eller cyklar inom tullarna om vi kan, istället för att ta bil eller kommunala transporter.
- Vi byter ut våra lampor till LED-eller lågenergilampor.
- Vi källsorterar förstås!