P&P bild

Integritetspolicy

I och med den nya GDPR-lagen har P&P Meetings sett över våra processer för hur vi hanterar och lagrar personuppgifter

Vilka personuppgifter finns sparade hos oss?
De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till oss när du blev kund, som exempelvis din e-post och eventuell fakturaadress.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

Vad gäller marknadsföring och utskick från oss?
Vi tar höjd för marknadsföring och nyhetsbrev, samt informerar om hur du kan avprenumerera dig på nyhetsbrev och eventuella utskick. För att avprenumerera på våra utskick klickar du på länken “Avprenumerera” längst ner i utskicket från oss.