P&P bild


Tio tips för dig som moderator

1. Kartlägg nogsamt vilka som är målgruppen för mötet - kunskap, historik, förväntningar.
2. Ta reda på syfte och mål både med din insats som mötesledare och för själva mötet.
3. Ta kontakt med talare och tekniker i god tid för att koordinera arbetet.
4. Var tydlig innan med vilken effektiv tid som avsätts för varje talare/insats.
5. Träna, träna, träna. Ditt körschema ska sitta, helst utantill!
6. Var med och välkomna dina gäster/deltagare redan vid huvudentrén.
7. Skapa dynamik, berör många sinnen. Film, ljus, ljud, möblering, färger, mat och dryck.
8. Skapa delaktighet, deltagare vill bli sedda, ge utrymme för frågor, reflektion och eftertanke.
9. Håll tiden, på ett vänligt men bestämt sätt. Gula, röda kort ger attention!
10. Se till att deltagare tar med sig något och gör någonting av det efter mötet.