P&P bild

Tio nya mötestrender 2020

(ref P&P Meetings undersökningar och spaningar)

1.        Digitala möten 
Med hänsym till pandemin från februari 2020 lär vi oss använda digitala plattformar i hög utsträckning. Både som mötesledare och aktiv deltagare. Zoom, Teams, Google Hangouts ökar lavinartat, både för privata och företagsmöten. 

2.        Social media i centrum av mötet
Sociala medier som Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn och YouTube används i allt högre grad för att locka deltagare till möten och att skapa ”en snackis” före, under och efter möten. Före möten i marknadsföringssyfte och att skapa intresse runt ämne och budskap. Under för att dela med andra utanför mötet och att skapa interaktion med deltagare och moderator/talare. Efter för att följa upp på mötet med ny kunskap och nya kontakter.

3.       Utomhus
Dagens möten är inte bundna vid ett mötesrum. Nya miljöer efterfrågas med aktiviteter för kreativt tänkande och med respekt för virusrisker. Ute i naturen, på museum, i parkmiljöer, på innegårdar och i andra nya spännande lokaler. Ett kreativt möte kan vara en promenad. Istället för en workshop genomförs en "walkshop".
 
3.        Verktyg i molnet för bättre struktur
Verktyg som till exempel "Run Your Meeting" hjälper dig att hålla effektiva möten genom att samla agendor och mötesprotokoll med anteckningar, beslut och åtgärder på ett ställe. Att lagra i molnet så att deltagare enkelt kan se vad som ska göras och följa upp möten på ett effektivt sätt.
 
5.        Mer interaktion på mötet
Information kommer innan mötet. Det betraktas alltmer som slöseri att samla människor för att bara informera. Mer tid ges för reflektion. Mötesdeltagare kräver att bli sedda. Att välkomnas långt innan mötet har börjat. Att dina frågor kommer upp och att du som deltagare får utrymme för dialog och umgänge med talare och andra gäster.
 
6.        Talare ställer om och går på djupet
Kraven på talare som ställer om till digitalt ökar. Mer substans och autenticitet än enbart inspiration. Att budskapen levereras med fängslande berättelser (storytelling) på ett slagkraftigt och intresseväckande sätt. Men även att innehållet ger nya insikter, är baserat på forskningsresultat och ger bestående minnen för deltagarna.  Talare som är författare, coachar och utbildar i sitt ämne har större framgång än enbart inspirationsföreläsare. 
 
7.        Möten för välgörenhet
Möten ger uppmärksamhet och kommer vara ett ännu större tillfälle att ge både marknadsföring och pengar till hjälporganisationer. Det finns över 150 stycken organiserade i Sverige. FRII, Frivillig-organisationernas Insamlingsråd ger råd om vilka som finns och vilken nytta de gör.

8.        Större fokusering på möteskulturen
Ju bättre möteskultur i företagen desto bättre resultat. Företagen utvecklar sin policy för möten. Mer ordning och reda med möten med syfte och mål som tar höjd för ekonomi, effektivitet, styrning, miljö och krav på resultat.
 
9.        Anpassade möten med tiden
Både stora och små möten blir kortare i tid. ”Jobbpaus” med mail- och telefontid planeras in separat under mötesdagen. Nätverkande på lunch- och fikapauser uppmärksammas och blir längre och fler. Ett möte i et tidsspann ersätts av att ett möte börjar i tid (förstås) och är klart när syftet är uppnått. Powermöten (15min) kommer starkt, genomförs stående och måste leda till ett beslut. Digitala möten gör oss mer effektiva.
 
10.     Upplevelser i samband med möten
Mötes- och eventindustrin är nära sammanlänkad med upplevelser, turism och besöksnäringen. Det går många gånger hand i hand. Ett möte har gärna någon slags gemensam aktivitet för att knyta samman banden och en upplevelse är ett möte i sig för att stärka vänskap och lojalitet. Även digitala möten bakar in aktiviteter för social närhet.