P&P bild

Tio största mötestrenderna 2023

Upd dec 2022

1.  Utomhus
Naturen ger kraft. Dagens möten är inte bundna vid ett mötesrum. Pandemin har "tvingat” oss utomhus. Nya miljöer efterfrågas med aktiviteter för kreativt tänkande och inspiration. Ute i naturen, i parkmiljöer, på innegårdar och med andra lösningar. Glamping bekväma tält utan el ger oss själsfrid och gott samvete. 

2.  Digitala möten 
Pandemin har lärt oss använda digitala plattformar i hög utsträckning. Dessa möten utgår alltmer hemifrån. Budskap och innehåll på digitala möten spelas in och kan upplevas igen och igen närhelst man vill.

3.  Social media
Sociala medier används i högre grad för att locka deltagare till möten och att skapa ”en snackis” före, under och efter möten. 

4. Verktyg i molnet
Verktyg som till exempel ”Run Your Meeting” hjälper dig att hålla effektiva möten genom att samla agendor och mötesprotokoll med anteckningar, beslut och åtgärder på ett ställe. Att lagra i molnet så att deltagare enkelt kan se vad som ska göras och följa upp möten på ett effektivt sätt.

5. Mer interaktion
Mötesdeltagare kräver att bli sedda. Att välkomnas långt innan mötet har börjat. Att dina frågor kommer upp och att du som deltagare får utrymme för dialog och umgänge med talare och andra gäster. Break out rooms i Zoom och Teams skapar kreativitet och nätverkande.

6. Nya roller och krav på talare
Mer substans och autenticitet än enbart inspiration. Att budskapen levereras med fängslande berättelser, storytelling på ett slagkraftigt och intresseväckande sätt.

7.    Programledare
Behov av nya roller. Mötesregissörer eller digitala eventchefer söks i större utsträckning. Företag behöver utse digitala värdar som tar hand om distansdeltagarna och ser till att hålla engagemanget uppe. Inte minst på hybridmöten.

8.        Större fokusering på möteskulturen
Av vikt skapa lust, mening och delaktighet. Ju bättre möteskultur i företagen desto bättre resultat. Företagen utvecklar sin policy för möten. Mer ordning och reda med möten med syfte och mål som tar höjd för ekonomi, effektivitet, styrning, miljö och krav på resultat. Det blir betydligt färre tjänsteresor till möten.

9.        Kortare möten
Både stora och små möten blir kortare i tid. ”Jobbpaus” med mail- och telefontid planeras in separat under mötestiden. Nätverkande på lunch- och fikapauser uppmärksammas och blir längre och fler. Ett möte börjar i tid (förstås) och är klart när syftet är uppnått. Powermöten (15min) kommer starkt, genomförs stående och måste leda till ett beslut. 

10.     Upplevelser i samband med möten
Ett möte har gärna någon slags gemensam aktivitet för att knyta samman banden och en upplevelse är ett möte i sig för att stärka vänskap och lojalitet. Digitala möten bakar in lekar och aktiviteter för social närhet, som yoga- eller stretchpass eller meditationsrum..