P&P bild

 

Uppföljning
Stor vikt läggs i evaluering av mötet i syfte att utröna dess effekt. Återkopplingar och analyser av resultat/förändrat betende etc ges utrymme för att påvisa att mötet var värt investeringen. 

En metodik som används i evalueringen är att kontakta ett urval respondenter för att mäta mötets effekter. Uppföljningens omfattning görs upp med kunden i förväg. 

 

ROI, hur räkna hem ett möte?

Ett antal komponenter beaktas i mötet:
- Är det rätt målgrupp?
- Hur nöjd är kunden avseende miljö, lokal, material, värdskap etc
- Vilken kunskap får man, typ av information, kunskap, nätverkande
- Vilket ändrat beteende ger detta och vilken påverkan har det på resultatet.

Hur följer vi upp och räknar hem pengen!
P&P Meetings har modellen som visar värdet av investeringen i mötet/konferensen.