P&P bild


10 viktigaste tipsen  för dig som mötesledare

1. Kartlägg vilka som är målgruppen för mötet, kunskap, historik, förväntningar.
2. Ta reda på syfte och mål både med din insats som mötesledare och för själva mötet.
3. Ta kontakt med talare och tekniker i god tid för att koordinera arbetet.
4. Var tydlig innan med vilken effektiv tid som avsätts för varje talare/insats.
5. Träna, träna, träna. Ditt körschema ska sitta helst utantill!
6. Var med och välkomna dina gäster/deltagare redan vid huvudentrén.
7. Skapa dynamik på mötet, berör så många sinnen som möjligt. Film, ljus, ljud, möblering, färger, mat och dryck.
8. Skapa delaktighet, deltagare vill bli sedda, ge utrymme för frågor, reflektion och eftertanke.
9. Agera under mötet som tidspolis, på ett vänligt men bestämt sätt.
10. Se till att deltagare tar med sig någonting, som nya kontakter och/eller kunskaper och gör någonting nytt efter mötet.