P&P bild

KURS I EVENT MANAGEMENT
Skapa och genomför framgångsrika möten och events. För dig som planerar och genomför alla typer av event och möten, konferenser, kundmöten, interna konferenser eller andra kommersiella möten.

Innehåll
- Definitioner av event, vilka eventformer som passar olika syften.
- Målsättning av events.
- Hur du skapar värdefulla samarbeten med lokal, externa partners som talare, moderator, tekniker.
- Budgetering och deltagarkalkyl.
- Marknadsföring för att fylla eventet.
- Körschema och brief som styrdokument och hur det används
- Uppföljning och mätning av resultatet

Mål
Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskaper i att:
- Strukturera arbetsuppgifterna, kunna ta emot och förstå briefen eller uppdragsbeskrivningen och strukturera upp den till ett genomförbart event.
- Ta fram de styrdokument som eventet behöver – projektplan, produktionsschema och körschema.
- Hur man ak tänka när man gör dessa dokument och hur hjälper de till att skapa det klockrena eventet.
- Veta hur vi sätter mål på ett möte eller ett event? Hur kan vi använda målen för att säkerställa eventprocessen?
- Göra en budget. Hur ska du tänka när du budgeterar och hur kan du säkra att du håller budget?

 

BRA ATT VETA

Nästa tillfälle

Vid eget valt tillfälle i företagets lokal eller på 7A Odenplan. Oktober 2019 är fullbokat. 

Plats
7A Odenplan, Norrtullsgatan 6,  Stockholm

Kursledare
P&P Meetings, Lennart Paulsson med flera år som kursledare inom Event Management, mötesordförande i  Svenska Eventakademin , författare av Stora Mötesboken och med 10 år som moderator och eventproducent av större temadagar. 

Kostnad
 5 900 kr per person inkl lunch.
Avgiften faktureras ca en månad innan eventet. Bokad plats kan namnändras fram till start av eventet. Platsen och kostnaden är bindande inom en månad före eventet.

Anmälan
Via mail med namn, företag och fakturauppgifter till lp@ppmeetings.se

Program
09.00
Välkommen, introduktion, din erfarenhet och utmaning med events.

09.30
Eventets grunder
- Varför vill människor mötas?
- Definitioner av event, möte, event marketing, konferens och kongress.
- Likheter och skillnader med andra kommunikationsformer – styrkor och svagheter.

10.30
Paus

10.45
Vad är ett lyckat event?
- Hur målsätter vi ett event?
- Hur arbetar vi fram syftet? En av de vanligaste misstagen är att slarva med syftet. Syftet ger vägvisning genom hela processen och ger oss styrkan att skilja bra idéer från dåliga.
- Hur styr detta arbetet? Vilka verktyg kan man använda, hur styr mål och syfte arbetet genom processen?
- Exempel på lyckade och misslyckade events- 

12.00
Lunch

12.45
Jobbpaus
- Nu har du chansen att ringa, maila, jobba – om du vill!

13.00
Organisation
- Vem ansvarar för vad, vilka resurser har vi att tillgå och när ska det vara klart?
- Vilka styrdokument behöver du och hur tänker du för att få dem att hålla?
Projektplan, planen som definierar projektets deadlines, ansvariga och deras områden. Gäller från projektstart till någon dag före eventet.
Produktionsschema, innefattar allt som arrangören behöver göra, komma ihåg eller säkerställa under riggdagar, repdagar och genomförande.
Körschema, schemat som på sekundnivå styr allt som våra besökare/deltagare får uppleva från scen eller annat.

13.45
Budget
- Din budgetplan, hur vi minimerar riskerna och vad ska prioriteras.
- Hur ställer vi krav på leverenatörer, lokal, teknik, catering etc. Hur säkerställer vi att vi får vad vi behöver och till rätt pris?

15.00
Innehåll
- Vad säger syftet och målet och din budget.
- Innehållet gör skillnaden i förändringen av kunskap, attityd eller beteende.

15.45
Paus med grupparbete
- Budgetkalkyl, körschema och redovisning.

17.00
Slut