P&P bild

Stora Måldagen, kunskapsseminariet startade 2012 och genomförs i januari varje år. Syftet är vässa förmågan att prestera mer, sätta nya djärva mål och nå målen.