P&P bild

BAKGRUND

Rollen som moderator och mötesledare är central. Den är av stor vikt för mötets framgång och resultat. En moderator anlitas i stor utsträckning både för stora som för små möten. En samordnare, tidhållare, samtalsledare, en facilitator. Rollen är komplex. Att både vara språkrör för publik men även företräda och stärka talares budskap i påannonsering och frågestund. Det kräver insikt i ämne och ordentlig förberedelse. Trovärdighet, neutralitet, respekt, påläst, tålamod, humor är några karaktärsdrag som kännetecknar rollen. Ju mer vi samtalar om yrket och dess utmaningar, desto bättre blir vi, desto mer uppskattad blir rollen, desto fler uppdrag får Sveriges moderatorer. Idag finns ingen sammanslutning för enbart moderatorer. Där finns en lucka att fylla.

Syfte
Att verka som en plattform där moderatorer kan synas, ta upp frågeställningar, utmaningar, feedback, stötta varandra, gå från konkurrent till kollega. Att utvecklas tillsammans, höja nivån på yrket och uppmärksamma kunder på moderatorns avgörande roll för möten. Enkelhet och professionalitet är honnörsord. Dessutom att lära känna sina kollegor och kunna rekommendera uppdrag när man t ex är dubbelbokad.

Format
Föreningen är ideell och enkel i sin utformning, ingen styrelse, ingen medlemsavgift. Den bygger initialt på en aktiv grupp på nätet med ett fysiskt årsmöte.

Årsmötet
Medlemmar bjuds in till årsmötet. Det första hålls fredag 31 maj 2024. Förutom en hel del nätverkande och informellt bolla tankar och idéer delar vi erfarenheter mer strukturerat. Vi tar även upp värdet av en moderatorförening och framtida format. Dessutom får vi reda på hur man kan träna sitt minne att som moderator komma ihåg en hel seminariedag utantill. 

Kvalifikationer
För att vara med bör man
inneha ett erkänt rykte om att vara rutinerad moderator med lång erfarenhet alternativt agera som professionell moderator på heltid, dvs genomföra minst 3-4 uppdrag/månad med erfarenhet från minst fem år tillbaka. Dessutom bör medlemmar vara generösa och aktiva. Känna glädje i att ge för att ge. Initialt bjuds medlemmar in i gruppen selektivt. Utifrån en lista om ca 50 moderatorer. Efterhand får man ansöka om deltagande/medlemskap.   
 
Sammankallande
P&P Meetings/Lennart Paulsson är initiativtagare, admin på gruppsidan och sammankallande för årsmötet.

Målsättning
Att under året 2024 få med minst 25 medlemmar  (YES!) och efterhand samarbeta med och i någon form  inkluderas med Talarföreningen Sverige.

Etablerad
Januari 2024. Av moderator Lennart Paulsson, P&P Meetings.
 

MEDLEMMAR
(upd 1 maj 2024)
Anna Dyhre
Anna Bellman
Anna Jois
Anders S  Nilsson
Annika Dopping
Beata Wickbom
David Knutsson
Ellinor Persson
Erik Mattsson
Fredrik Berling
Göran Adlén
Jan Bylund
John Houdi
Johan Wester
Julia Bendelin
Kenny Mattsson
Lars Peter Loeld
Lasse Karlsson
Lennart Paulsson
Lennart Wallander
Mats Lewan
Mi Ridell
Mia Kleregård
Micke Darmell
Niklas Källner
Rickard Olsson
Sabinije von Gaffke
Sanna Balsvik
Therese Alshammar
Willy Silberstein

Internationella moderatorer
Anna Jois
Annika Dopping
David Knutsson
Fredrik Berling
Johan Wester
Julia Bendelin
Lasse Karlsson
Lennart Paulsson
Mats Lewan
Mi Ridell
Sabinije von Gaffke

För att kvala in på siten moderators.com som internationell moderator med global exponering bör man ha haft flera 
internationella uppdrag med minst 5 000 USD per uppdrag, agerat som moderator i minst fem år och förstås att moderera på engelska.  

AKTIVITETER

2024
01 jan - Start
10 jan - FB, LinkedIn 
05 feb - Zoom-möte kickoff 
15 feb - Moderatorkurs
25 mar - Zoom-möte
26 aug  - Zoom-möte