P&P bild
Ulf Gradin, Vidéa instruerar tekniken på Loomis World Summit 2011 Ulf Gradin, Vidéa instruerar tekniken på Loomis World Summit 2011


P&P Meetings
har flera kategorier av partners i företaget.

 

Kreativa Partners

Stöttar och ger god erfarenhet och kunskap till förtaget och dess kunder

 

Samarbetspartners

Samarbetar med allt som behövs runt ett möte och ger fördelaktiga villkor

 

Gästpartners/talare

Här finns unika talanger på vitt skilda områden som alla har en god histroria att berätta.

Förstärkningsresurs
Kan vid behov ersätta Lennart Paulsson som moderator eller kursledare. "Skall" krav i offentlig upphandling.

Förmedlarbyråer
P&P samarbetar med ett exklusivt urval av förmedlarbyråer. Både för att exponeras som moderator och för hitta rätt talare till möten.