P&P bild

P&P Business Seminars

I syfte att utveckla företagets tjänsteutbud, utveckla kunskap om hela eventprocessen, stärka nätverk och profil.