P&P bild

P&P launch event av Vidéa. November 2009

 

Vad är ett bra möte?
 

FÖRE
- Mötespolicy (mål, syfte, känsla, förväntningar)
- Körchema (talare, tider, röd tråd)
- Lokalitet (målgrupp, miljö, teknik, layout, )
UNDER
- Ledning (hålla tider, tempo ovh engagemang)
- Attention (fokus, tempo, delaktighet, surprise)
- Interaktion (mingel, moderator, workshops)
- Handlingsplan (repetition, actions, summering)
EFTER
- Summering (viktigaste ta med sig)
- Utvärdering (mötet, resultat)
- Uppföljning (tack, enkät, handlingsplan)