P&P bild10 bästa tipsen för effektiva och bra möten.

1. Fokusera på ett gott värdskap med ett proffsigt mottagande.
2. Be deltagarna förbereda sig inför mötet, som en entrébiljett!
3. Inled alltid med syftet, vad är syftet med mötet? Och håll dig till syftet.
4. Skicka ut en deltagarlista innan mötet. Då kan man lättare planera sitt nätverkande.
5. Kreativ möblering i möteslokalen ger energi och interaktion.
6. Korta ner talen, till förmån för samtal, bikupa, frågestund och reflektioner.
7. Underhållning ska inte underskattas, även på dagsmötet, glimt i ögat, en Quiz, en tävling e dyl.
8. Schemalägg en ”jobbpaus” i mötet. För mail/mobil. All annan tid fokuseras på mötet och deltagarna.
9, Be deltagare göra en egen handlingsplan, ”vad tar du med dig” och att schemalägga uppföljningen efteråt.
10. Lär av tidigare ”misstag” titta igenom enkät eller lyssna med deltagare vilka förväntningar som finns.